Lew Judy – zaproszenie do wspólnoty!

151

Drodzy Przyjaciele!
Jak wiece mieliśmy teraz w szkole dość intensywny duchowy czas, a jednym z jego przejawów było uwielbienie przed św. Urszulą oraz sama uroczystość Św. Urszuli. Być może są wśród was osoby, które chciałyby bardziej wzrastać w wierze i budować relacje z Jezusem. Takim miejscem pięknego wzrastania jest wspólnota, gdzie razem z innymi ludźmi możemy rozwijać się duchowo. Ja jestem ze wspólnoty Lew Judy, do której bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam, jeśli szukacie właśnie takiego miejsca. Działamy w kościele przy ul. Ojców Oblatów na Popowicach, najbliższe spotkanie to integracja + uwielbienie, które będzie miało miejsce  10 listopada. Jeśli chcielibyście  uzyskać więcej informacji, co do formacji czy wspólnoty, możecie podejść do mnie (Ania z 3b), Dominika z 3a, Mateusza z 2c, czy Oli z 2a. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!
Ania Bola (klasa 3b)


PS. Wspólnota Judy była odpowiedzialna za prowadzenie tegorocznego czuwania przed. św. Urszulą.