Jeden z naszych absolwentów  z 2023 roku – Łukasz Magierowski –  odwiedził młodsze koleżanki i kolegów (z klasy 3b).  Na lekcji j. polskiego chętnie opowiedział o swoich doświadczeniach z przygotowywaniem do matury i odpowiedział na dręczące uczniów pytania. Łukasz przybył na lekcję na zaproszenie p. Joanny Dobiech. (fot. J. Szurkowska)