Codziennie wspólnota szkolna spotyka się na porannym kilkuminutowym apelu, który rozpoczyna się krótką modlitwą. Publikujemy harmonogram dyżurów modlitwy porannej dla klas do końca semestru. Na co dzień będzie on dostępny w menu w kat. Ludzie. Zapraszamy do zaglądania!

HARMONOGRAM