S. Katarzyna Niemiec, p. Joanna Gruszczyńska i p. Marek Pustowaruk wzięli udział w audycji w Polskim Radio 24, podczas której wypowiadali się na temat roli wychowania w procesie pracy z uczniem. Zapraszamy do odsłuchania materiału na stronie radia.

– Szkoła powinna kłaść akcent na ten wszechstronny rozwój, na rozwijanie pasji ucznia, na rozwijanie jego zainteresowań, poznawanie siebie, przede wszystkim na kształtowanie charakteru. Nie możemy się skupić tylko na dydaktyce – mówiła w Polskim Radiu 24 wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek we Wrocławiu s. Katarzyna Niemiec. Gośćmi PR24 byli także Joanna Gruszczyńska, pedagog specjalny i polonistka oraz dr Marek Pustowaruk, polonista.

LINK DO AUDYCJI.