Projekt filmowy „The Story Behind One Snapshot”

118

Uczniowie wybranych klas liceum w czerwcu przygotowywali projekt filmowy z języka angielskiego pt. „The Story Behind One Photo”, w którym nasi młodzi adepci języka angielskiego opowiadają o ciekawym zdjęciu ze swojego archiwum fotograficznego. Inicjatorem projektu był p. Piotr Sołodyna. Zachęcamy do obejrzenia materiału –