Ksawery Kochanowicz (kl. 4c) uzyskał bardzo dobry wynik w ogólnopolskim konkursie matematycznym Alfik Matematyczny. Serdecznie gratulujemy! Nauczycielem matematyki Ksawerego jest s. Franciszka Perczak.

Alfik Matematyczny to popularny  konkurs przeprowadzany wśród uczniów szkół podstawowych od klasy 1 i szkół ponadpodstawowych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne. Koordynatorem konkursu w szkole była p. Paulina Zapiór.