Po dwóch latach pandemii, Pola Lednickie ponownie wypełniły się młodzieżą, która licznie przybyła pod słynna rybę, aby wielbić Boga tańcem i modlitwą.  Nie zabrakło również młodych z naszej szkoły. Wczesnym rankiem, w sobotę  4 czerwca, 20-osobowa grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką s. Agnieszki Świętoń i s. Pauliny Musioł wyruszyła na XXVI Spotkanie Młodych Lednica 2000. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało: „Na krańce świata”.
Pogoda dopisała.  Był czas na wspólną modlitwę, śpiewy i tańce, a także na spotkania z ciekawymi ludźmi. Wśród zaproszonych gości był m. in. o. Roman Bilecki OP,  który opowiedział o swoim doświadczeniu pielgrzymowania do Santiago de Compostela. Niezwykłe świadectwo wiary dał Jan Mela, polski podróżnik, działacz społeczny, najmłodszy w historii zdobywca obu biegunów i pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która to osiągnęła. W centrum spotkania była Eucharystia, której przewodniczył abp Wojciech Polak, prymas Polski. Homilię wygłosił abp Grzegorz Ryś, w której podjął refleksję, co to oznacza iść na krańce świata oraz co oznacza tworzyć wspólnotę.
Spotkanie to, z pewnością pozostanie  w naszej pamięci i sercu na długo.
Jak dobrze jest być razem! Wspólnie radować się, modlić się, wielbić Pana, dziękować Mu za wiarę i za młodych, którzy chcą żyć dla Chrystusa! (s. Agnieszka Świętoń)