Pierwsze wyjście naszych najmłodszych przyrodników z klasy 1b do laboratorium Instytutu Chemii UWr. zaowocowało zajęciami o sposobach rozdzielania mieszanin. Uczniowie poznawali przy tym sprzęt i środowisko pracy laboratorium. Koordynatorem współpracy z Uniwersytetem jest p. Małgorzata Wróblewska. (for. L. Bogdańska)