Z okazji wymiany ze szkołą z Hiszpanii zaprosiliśmy do szkoły i mieliśmy okazję wysłuchać znakomitego wykładu prof. Leszka Berezowskiego z Instytutu Filologii Angielskiej UWr. o historii św. Mikołaja ( (History of Saint Nicholas: Life After Life). W swoim wystąpieniu poznaliśmy genezę symboli związanych ze św. Mikołajem i świętami Bożego Narodzenia, w szczególności tymi związanymi z kulturą masową. Wykład był przeprowadzony w języku angielskim.