Pogrzeb śp. Profesor Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej

253

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci śp. Pani Prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, wychowanki i dawnej uczennicy naszego liceum i wieloletniej przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia Byłych Wychowanek Urszulańskich (obecnie Polskie Stowarzyszenie Absolwentów Urszulańskich) oraz przekazujemy informację o pogrzebie. Załączamy również krótką informację o śp.  Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, przesłaną nam przez Stowarzyszenie.