Trzy lata minęły niespodziewanie szybko. 25 uczniów klasy trzeciej Liceum w piątek otrzymało świadectwa ukończenia szkoły, uzyskując tym prawo przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w klasztornym kościele, podczas której dziękowaliśmy za czas nauki i, wybiegając nieco do przodu, modliliśmy się o siłę i pomoc Bożą na czas egzaminów maturalnych. Eucharystię celebrował ks. Arkadiusz Krżiżok, a liturgię słowa przygotowali uczniowie klasy 1b Liceum.

W auli s. Zuzanna Filipczak, dyrektor szkoły, przedstawiła  zebranym osiągnięcia odchodzących uczniów oraz zaprezentowała wyniki najlepszych uczniów. W tym roku najwyższe średnie uzyskały Sara Florczak – 5,17, Hanna Prorok – 5,16 i Maria Piłat – 5,16, przy średniej klasy 4,16.

Najwyższe odznaczenie szkół urszulańskich – Odznakę Serviam – otrzymały trzy uczennice, Dominika Milewska, Hanna Prorok i Sara Florczak. Odznaka jest przyznawana uczniom, którzy swoją codzienną postawą, w szkole i w swoich środowiskach, starają się realizować ideały wpisane w hasło „Serviam”.

Świeżo upieczeni abiturienci podziękowali nauczycielom, siostrom i rodzicom za trzy nauki, za wysiłek włożony w ich kształtowanie i wspólną wspaniałą pracę. Podziękowania szkole złożyli rodzice uczniów, a życzenia pomyślności na przyszłość złożyła przedstawicielka Stowarzyszenia Byłych Wychowanek Urszulańskich.

Swoje pięć minut mieli także uczniowie klasy 2 Liceum, którzy w szczególny sposób podziękowali trzecioklasistom za wspólnie spędzony czas na szkolnych korytarzach, podczas imprez, w internacie.

Teraz wszyscy razem trwamy w oczekiwaniu na egzaminy maturalne, wspierając naszych drogich maturzystów.