Trzecia szkoła, z którą nawiązaliśmy współpracę w naszym projekcie Serviam on Tour#2 jest SP 29, czyli placówka po sąsiedzku. Mamy historię dobrej współpracy ze szkołą przy ul. Kraińskiego, która jeszcze niedawno była Gimnazjum nr 29. Nasi uczniowie udali się w ubiegły czwartek w odwiedziny z prezentacją na temat bezdomności – dzisiaj spodziewamy się rewizyty, kiedy spotkamy się na projekcji filmu zrealizowanego przez osoby bezdomne w Cinema Albert Production.