We ubiegły wtorek grupa uczniów chemii rozszerzonej klasy 2b Liceum na zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UWr przygotowywała roztwory kwasów, zasad i soli o zadanym stężeniu. Uczniowie pracowali z roztworami stężonymi oraz z solami uwodnionymi – hydratami. Na koniec sprawdzali stężenie otrzymanego  roztworu wykonując miareczkowanie wobec wskaźnika. Naszym uczniom towarzyszyła p. Małgorzata Wróblewska.