W przepięknie położonym ośrodku ojców oblatów w Kokotku odbyło się w ostatni weekend spotkanie nauczycieli szkół urszulańskich w Polsce. Na konferencji stawili się przedstawiciele zespołów szkół urszulańskich w Poznania i Rybnika, szkół podstawowych z Krakowa i Lublina oraz naszej szkoły, liceum wrocławskiego. Tematyka zajęć, prowadzonych przez p. Annę Karniej i p. Joannę Kwiatkowska, oscylowała wokół naszego flagowego hasła „serviam” – czym się kierować w pracy wychowawczej, w jaki sposób w praktyce szkolnej wdrażać wartości i postawy płynące z zaleceń św. Anieli Merici, czy wychowanie urszulańskie może być odpowiedzią na współczesne wyzwania pedagogiczne
szkoły, i inne. Nasze liceum reprezentowali: p. Justyna Kostrubies, p. Joanna Gruszczyńska, p. Magdalena Kurkowska, s. Aneta Zbijewska, s. Paulina Musioł, s. Agnieszka Świętoń, s. Katarzyna Niemiec, p. Robert Ruszczak i p. Piotr Sołodyna.