Uroczystość św. Anieli Merici – pozdrowienia od Papieża Franciszka!

234

Z okazji uroczystości św. Anieli, którą dzisiaj przeżywają wszystkie wspólnoty urszulańskie, chcielibyśmy złożyć Siostrom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej duchowej pomyślności, opieki św. Anieli i błogosławieństwa Bożego! Z okazji tego wyjątkowego święta Siostry przygotowały filmik o tej niezwykłej świętej. W projekt zaangażowali się również uczniowie klas pierwszych. Projekt koordynowały s. Paulina Musioł i s. Katarzyna Niemiec.

—————–

Papież Franciszek, w czasie dzisiejszej, tradycyjnej środowej audiencji, zwracając się do zebranych na spotkaniu Polaków, wspominał naszą Patronkę, św. Anielę. Zapraszamy do wysłuchania słów Ojca św.