Po zakończeniu ferii kontynuujemy nauczanie zdalne – uczniowie pobierają naukę ze swoich domowych stanowisk pracy, nauczyciele zaś… Tak, tu spotkamy większą różnorodność. Z zasady nasi nauczyciele także uczą sprzed swoich monitorów, ale spora część spośród nich przyjeżdża do szkoły, aby stamtąd łączyć się przez Teamsa ze swoimi klasami. Na przykład dzisiaj, w poniedziałek, udało nam się uchwycić ich aż dziesięciu podczas prowadzenia swoich zajęć! Pozdrawiamy serdecznie!