Minął pierwszy miesiąc nauki – warto podsumować czytelnicze osiągnięcia. Oto najlepsi czytelnicy września:

  • Amelia Krzywda z 3A – 7 książek
  • Zuzanna Kościuk z 3C – 6 książek
  • Teresa Kossowska z 2A, Łucja Bilmon z 3B, Natalia Poźniak z 3D – po 5 książek.

Wykres ukazany na pierwszym zdjęciu, otwierającym artykuł, obrazuje średnią czytelniczą – przy obliczaniu jej bierze się pod uwagę liczbę wypożyczonych książek i liczbę uczniów w klasie. W naszym odczuciu ranking średniej jest bardziej miarodajny i sprawiedliwszy, niż ranking uwzględniający tylko liczbę wypożyczonych książek – ukazuje go poniższy schemat: