Kontynuujemy adopcję dzieciaków z albańskiej szkoły!   Apelujemy do ludzi wrażliwego serca!

Cel: zebrać co najmniej 24 osoby ze szkoły
Cel: zebrać po 20 złotych/os./rok
Cel: wejść we współpracę z https://misjesalezjanie.pl/
Cel: przekazać środki na naukę potrzebującym.
Zapewne słyszeliście o akcji zwanej adopcją na odległość. W naszej szkole obecnie mamy trzy „rodziny”, które uczestniczą w tym projekcie: jedną złożoną z nauczycieli, drugą z uczniów klas 2b, a trzecią założoną w ubiegłym roku, która skupia uczniów naszego liceum, którzy zgłosili swoją chęć pomocy wiosną 2023 roku.
Chcielibyśmy kontynuować pomoc w ramach tej trzeciej grupy, która wspiera dzieci zAlbanii, z miejscowości Shkoder. Zbierzmy ekipę z całej szkoły! Zachęcamy do wpisywania się.
ZAPISY ZBIERAMY DO 23 KWIETNIA.
PIENIĄDZE ZBIERAMY DO 26 KWIETNIA.
Masz pytania? Pisz na adres: mkurkowska16@gmail.com