Społeczność szkolna wybrała „Zdjęcie września”! Fotografia pochodzi z Urszulańskiego Festynu Rodzinnego (23.09.23) P. Ewa Herman reaguje żywiołowo na informację o zwycięstwie w loterii fantowej. (fot. J. Świdurski)

Zdjęcia Miesiąca kandydują na koniec roku szkolnego w głosowaniu do miana Fotografii Roku. Głosowanie na Zdjęcie Miesiąca przeprowadzają szkolni instagramerzy i fotografowie.