Wymiana z liceum ogólnokształcącym z Hiszpanii (La Unión) była bardzo niezwykle dynamiczna i pełna radości od samego przywitania na lotnisku 14 grudnia aż do ostatnich łez przy pożegnaniu dnia 21. Czas wymiany był idealnym czasem do szlifowania umiejętności językowych, integrowania się i to nie tylko z uczniami z Hiszpanii, ale także między uczniami polskimi oraz poszerzania wiedzy kulturowo-historycznej. Podczas ostatniego tygodnia szkoły przed świętami odbyliśmy wiele interesujących wycieczek edukacyjnych takich jak wycieczka do zamku Książ, czy odwiedzenie Hydropolis i Zoo. W tym czasie nie brakowało też pracy w grupach i ciekawych warsztatów choćby na temat podobieństw i różnic kulturowych między naszymi krajami. Mogliśmy m.in. wysłuchać bardzo ciekawego wykładu po angielsku na temat Świętego Mikołaja i całej tradycji powstałej wokół niego. Wymiana językowa jest wspaniałym czasem i bezwzględnie każdemu można polecić taką formę rozwoju. Już nie możemy doczekać się spotkania w Hiszpanii w lutym przyszłego roku. (tekst Staszek Wójcik / foto. Jula Drohobycka)