Wielką atrakcją dla uczniów klasy 3a okazała się wizyta w sali wirtualnej rzeczywistości na Wydziale Prawa i Administracji UWr., gdzie mogli zapoznać się i poćwiczyć z metodą VR (virtual reality) oraz innymi zapoznać się z nowoczesnymi narzędziami, służącymi pomocą studentom prawa. Spotkanie zorganizowała p. prof. Agata Wnukiewicz-Kozłowska. (fot. H. Kastelik/A. Wnukiewicz-Kozłowska)