Dobrnęliśmy do końca tego nadzwyczajnego roku szkolnego. Ostatni miesiąc po powrocie do szkoły był niesamowity – w tym czasie mieliśmy niezwykle wiele okazji, aby na nowo sprawić, by nasze zespoły klasowe odzyskały więź porozumienia i na pewno nam to się udało. Po intensywnym miesiącu CHODZENIA do szkoły, zakończenie roku musiało nastąpić.

W tym roku, jeszcze ze względów sanitarno-epidemiologicznych, musieliśmy podzielić się na dwie stuosobowe grupy, które, w różnym czasie, zgromadziły się w auli, aby wziąć udział w uroczystości. Natomiast społeczność szkolna w całości spotkała się na Eucharystii, celebrowanej przez ks. Arkadiusza Krziżoka w kościele uniwersyteckim.

Obie części w auli miały podobny przebieg, dlatego (podobnie jak w fotorelacji poniżej) zostaną w opisie scalone w jedną. W auli byliśmy świadkami długiej ceremonii rozdawania nagród i wyróżnień – tak dużo uczennic i uczniów skończyło rok szkolny z sukcesem. Najwyższą średnią w szkole uzyskał Dawid Mazur (2e Liceum) – 5,92. Dawid został nominowany do stypendium Prezesa Rady Ministrów z liceum trzyletniego; z czteroletniego nominacja przypadła w udziale Jakubowi Hanzlowi (1b Liceum), który uzyskał średnią 5,80. Najwyższą średnią wypracowała klasa 2e Liceum – 4,74, a najwyższą frekwencją wykazała się klasa 1c Liceum – 94,16%

W krótkich słowach podziękowania skierowanych do zebranych, siostra dyrektor, s. Zuzanna Filipczak, pogratulowała uczniom i  nauczycielom roku wspaniałej pracy, a w szczególności podziękowała tym z pedagogów, którzy w tym roku kończą pracę w naszej szkole, a są nimi: p. Ilona Kadys (j. włoski), p. Anna Przybylska (matematyka), p. Dorota Sromek (informatyka), s. Joanna Łątka (internat), s. Karolina Duraj (internat). Oprócz nich, w tym roku prade kończą także pracownicy obsługi – s. Małgorzata Wójciak i s. Wioletta Chudy. Po sześciu latach pracy w szkole swoją misję dyrektorską kończy także s. Zuzanna Filipczak. Słowa podziękowania Siostrze złożyli uczniowie, przedstawiciele Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców oraz Stowarzyszenia Byłych Wychowanek Urszulańskich. Specjalne podziękowania złożyła s. Katarzyna Niemiec, wicedyrektor szkoły, która od września przejmie stery w szkole.

Po słowach podziękowania z ust s. Joanny Łątki, przełożonej domu wrocławskiego sióstr urszulanek miał miejsce program artystyczny. W pierwszej jego części uczniowie klasy 2a Liceum przedstawili montaż słowno-muzyczny, w pełni autorski, napisany przez nich samych przy wsparciu wychowawczyni, p. Joanny Dobiech. W drugiej części, przy ogólnym entuzjazmie publiczności, usłyszeliśmy mini koncert reaktywowanego szkolnego zespołu Grubszy Sens, który wykonał trzy utwory rockowe. Opiekunem zespołu jest p. Robert Ruszczak.

Po energetycznym finale uroczystości, s. Zuzanna Filipczak po raz ostatni w roli dyrektora szkoły ogłosiła, że rok szkolny 2020/2021 uznaje za zakończony.

======

Podsumowanie wyników naukowych uczniów w roku szkolnym 2020/2021, przygotowane przez s. dyrektor, Zuzannę Filipczak.

201 uczniów kl. I i II otrzymało promocję do następnej klasy, w tym aż 71 uczniów uzyskało świadectwo z wyróżnieniem, najwięcej w kl. IID – 19 na 32 i w kl. IIE – 15 na 31
– Najlepszą średnią w szkole osiągnęła uzyskując miejsce 1) kl. IIE – 4,74 (jest to rekordowa średnia klasy).

Pozostałe klasy uzyskały:
2) IID – 4,69
3) IIC – 4,34
4) IB – 4,31
5) IIA – 4,30
6) IC – 4,25
7) IA – 4,12
8) IIB – 4,09

– Największy postęp w wynikach naukowych w stosunku do klasy pierwszej, w przypadku klas II, i w stosunku do pierwszego półrocza, w przypadku klas I, zrobiła kl. IID – podwyższając średnią klasy o 0,53.

Średnia szkoły (wraz z kl. III) to 4,32 (jest to również rekordowa średnia)

Najwyższą średnią w szkole 5,92 uzyskał Dawid Mazur z kl. IIE

Kandydataci do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na przyszły rok szkolny 2021/2022:

 • w kl. IIDE (w kategorii liceum po gimnazjum) – Dawid Mazur – 5,92
 • w kl. IABC i IIABC (w kategorii liceum po szkole podstawowej)- Jakub Hanzel – 5,80

– 35 uczniów uzyskało średnią ocen 5,0 i wyżej

 • w kl. IIE – 9 uczniów
 • w kl. IID – 7 uczniów
 • IIA – 5 uczniów
 • IIB – 5 uczniów
 • IIC – 5 uczniów
 • IB – 2 uczniów
 • IC – 2 uczniów

– Najwyższą frekwencję 94,16% uzyskała kl. IC, następnie jest kl. IIE z frekwencją 94,07%

– Wszystkie klasy uzyskały frekwencję powyżej 90%.

– 100% frekwencję uzyskała jedna uczennica, Kornelia Iżykowska z kl. IID

– Osiągnięcia uczniów w olimpiadach, to udział w zawodach na poziomie okręgowym:

– Olimpiada Filozoficzna, Jakub Nysler IIA, Dominik Trela IIIC

– Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Martyna Stanecka IIIA

– Olimpiada Języka Niemieckiego, Karol Wójcik, kl. IID

– Olimpiada Geograficzna, Julia Daszkiewicz IIC

– Olimpiada Teologii Katolickiej:

 • Julia Brytan IID
 • Aleksander Kaźmierczak IIA
 • Jakub Nysler IIA
 • Antoni Lodkowski IIE

– Olimpiada Wiedzy Chemicznej UJ

 • Dawid Mazur IIE – laureat
 • Joanna Wojnowska IIB – finalistka

– Konkurs Wiedzy Biblijnej

 • Marlena Grabowiecka IIC wzięła udział w etapie ogólnopolskim

– Konkurs Alchemik,

 • Jakub Hanzel IB uzyskał wyróżnienie

– Konkurs ambasady hiszpańskiej „Giner de los Rios”  

 • Julian Suarez – Rueda IIC zdobył II miejsce

– Konkurs z Prawa Kanonicznego

 • Ewa Stankiewicz IA – finalistka

– Powiatowy Konkurs Fotograficzny

 • Julia Jaskóła IIE – II miejsce
 • Sara Rudyszyn IIC – wyróżnienie

– W tym roku szkolnym w Ogólnopolskim Rankingu Liceów nasza szkoła znalazła się wśród najlepszych, zdobywając ZŁOTĄ TARCZĘ.
– Nauczyciele, którzy zakończyli pracę w szkole:

 • Karolina Duraj po 9 latach
 • Anna Przybylska po 7 latach
 • Joanna Łątka po 6 latach
 • Zuzanna Filipczak po 6 latach
 • Ilona Kadys po 5 latach
 • Dorota Sromek po 2 latach

i pracownicy szkoły:

 • Małgorzata Wójciak po 9 latach
 • Wioleta Chuda po 2 latach

Siostra Zuzanna – Iwona Filipczak kończy w tym roku szkolnym pracę jako dyrektor szkoły.

Od 15 sierpnia 2021 roku funkcje dyrektora szkoły obejmie s. Katarzyna Niemiec, która przez ostatnie 7 lat pełniła w naszej szkole funkcje wicedyrektora szkoły.