Od tego roku szkolnego zainicjowaliśmy projekt „Drugie życie rzeczy”, o czym poinformowaliśmy społeczność szkolną podczas piątkowego apelu. W naszych działaniach chcielibyśmy zwrócić uwagę na potrzebę pomocy innym poprzez zbiórkę rzeczy, które mogą być ponownie oddane potrzebującym.

W naszej ostatniej autorskiej audycji w Radio Rodzina gościliśmy p. Jana Piontka, prezesa fundacji „Weź pomóż”. Nasi prowadzący, Ewa Stankiewicz, Łukasz Magierowski i Jeremi Banasiak rozmawiali z gościem w studio o działaniach prowadzonej przez niego fundacji, min. o lodówkach społecznych, gromadzeniu i przekazywaniu potrzebującym jedzenia i ubrań. Podczas rozmowy dowiedzieliśmy się ważnej rzeczy – jak i gdzie dzielić się z potrzebującymi we Wrocławiu. Audycja przygotowana przez naszych uczniów wpisuje się w projekt „Drugie życie rzeczy”, który od tego roku przygotowuje grupa uczniów w międzynarodowym przedsięwzięciu z innymi szkołami urszulańskimi.

Posłuchajmy!