W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych zostajemy przez najbliższe dwa tygodnie w domach i ograniczamy poruszanie się w przestrzeni publicznej do koniecznego minimum.

Niemniej jednak nie zaprzestajemy się uczyć. Zachęcamy wszystkich do wzmożonej pracy, mimo  wyjątkowej sytuacji. Na mocy zobowiązania, jakie zostało na Was nałożone, drodzy uczniowie, prosimy, abyście codziennie logowali się do Librusa. Tam będziecie dostawać instrukcje i zadania od nauczycieli, które trzeba będzie wykonywać w wyznaczonym trybie i terminie.

Prośba ta dotyczy w szczególności maturzystów, którzy za miesiąc mają zaplanowane wystawienie ocen. Postarajcie się sumiennie podchodzić do wyznaczonych zadań i miejcie ufność – Wasi nauczyciele wiedzą, co i jak robić! 🙂