Licealiści z klasy 2b udali się na warsztaty naukowe na Wydział Chemii UWr. Trzygodzinne warsztaty dotyczyły właściwościach związków nieorganicznych: tlenków, wodorotlenkó i kwasów. Uczniowie samodzielnie otrzymywali badane związki, sprawdzali zachowanie związków amfoterycznych wobec mocnych kwasów i mocnych zasad, jak również rozwiązywali zadania maturalne dotyczące badanych związków.