Dzisiaj w Lidze Klas Gimnazjum przydzielimy klasom punkty za średnie zespołów na 1. semestr roku szkolnego. Zwyczajowo, średnie arytmetyczne mnożymy razy 100.

klasa 2aG – 3,92 x 100pkt = 392 pkt

klasa 2bG – 3,86 x 100pkt = 386 pkt

klasa 3aG – 4,10 x 100pkt = 410 pkt

klasa 3bG – 4,04 x 100pkt = 404 pkt

klasa 3cG – 3,77 x 100pkt = 377 pkt

 

Mamy do podsumowania także grudniowe konkursy –

2aG – 25 pkt (zwycięstwo Laury Nadler w konkursie foto)  + 170 pkt (17 zdjęć zgłoszonych do konkursu fotograficznego)

2bG – 50 (finał zDolnego Tomka Magierowskiego)

3aG – 20 (2 zdjęcia zgłoszone do konkursu fotograficznego)

Szczegóły, tabele, etc.