Apel poranny: prezentacja wspólnot

136

Bardzo ciekawy przegląd wspólnot i duszpasterstw został zaproponowany nam przez uczniów Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie i nauczyciele, którzy są zaangażowani w życie wspólnot religijnych, opowiedzieli pokrótce o ich życiu i zasadach funkcjonowania oraz zachęcili uczniów do wstępowania w ich szeregi. Podczas dwóch apeli mogliśmy zapoznać się z Magisem (Łukasz Magierowski i Kuba Nysler), KSM-em (Milena Orłowska), Wspólnota Agalliasis (Kuba Wojsławski i Hania Markowska), Hallelujah (p. Robert Ruszczak), D.A. Piętrobus (Bartek Trzciński), Uczennice Krzyża (p. Justyna Kostrubies) i Liturgiczna Służba Ołtarza (Łukasz Magierowski i Jeremi Banasiak).