Jesteśmy na progu kolejnej edycji programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”. W klasach pierwszych liceum została przeprowadzona przez trenera Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – diagnoza problemów i pozytywnego potencjału młodzieży w ujęciu profilaktyki zintegrowanej. Pierwszoklasiści anonimowo dzielili się swoimi życiowymi celami i marzeniami oraz postrzeganymi przez nich ryzykownymi zachowaniami współczesnej młodzieży, a także miejscami i relacjami, które mogą ich, przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, chronić. Raport z diagnozy, jaki nasza społeczność otrzyma po tej diagnozie, posłuży nam do lepszego rozumienia problemów ludzi młodych i prowadzeniu skuteczniejszej profilaktyki. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Robert Ruszczak. (fot. J. Drohobycka / J. Świdurski)