Wspaniała wiadomość! Bartosz Szymczyk (klasa 3a) został laureatem XLVIII Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Serdeczne gratulacje! Nauczycielką historii Bartka jest s. Agata Stężowska. 

Wybranym przez Bartka zakresem historii był okres starożytności – w pierwszym etapie finału (2 kwietnia) Bartek napisał pracę historyczną, po czym wziął udział w analizie tekstów źródłowych oraz w eliminacjach ustnych w Gdańsku. Uzyskane oceny z tych trzech etapów, złożyły się na uzyskany tytuł laureata. Wymagało to bardzo dużego nakładu pracy, ponieważ obok znajomości dziejów historycznych, musiał wykazać się wiedzą z 8 lektur, umiejętnością analizy źródeł oraz umiejętnością tworzenia wypracowania historycznego. Zachęcamy naszych innych zdolnych uczniów do pójścia w ślady Bartka!