13.10.2017. Dzień Edukacji Narodowej jest świętem całej naszej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi technicznej. Podczas uroczystego spotkania w auli dziękowano za włożony trud w pracę dydaktyczną i wychowanie, składano życzenia, wręczano kwiaty.  Głos zabierali przedstawiciele Samorządów Uczniowskich, Rady Rodziców, siostra dyrektor, Zuzanna Filipczak i siostra przełożona, Joanna Łątka.

Siostra dyrektor wręczyła nagrody dyrektora za szczególne zaangażowanie i wyśmienitą pracę nauczycielom i pracownikom szkoły: p. Annie Tracz-Molasy, p. Piotrowi Sołodynie, p. Alicji Dubaj, s. Agacie Stężowskiej, p. Magdalenie Krakowskiej, p. Dorocie Kuźniewskiej, p. Joannie Kwiatkowskiej, p. Joannie Dobiech, p. Tomaszowi Hermanowi, s. Katarzynie Niemiec, p. Małgorzacie Wróblewskiej, p. Marii Kuśmierek i p. Piotrowi Sieroniowi.

Utalentowany zespół teatralny pod kierunkiem s. Jany Krogul zaprezentował komedię sytuacyjną ze scenami  z życia szkoły – młodym aktorom przy dwóch utworach muzycznych akompaniował p. Robert Ruszczak, szkolny pedagog. Po spotkaniu w auli, nauczyciele i pracownicy szkoły spożyli wspólny obiad, po czym udali się do ogrodu zoologicznego (część z nich udała się tam już w czwartek), a wyprawa była prezentem od Siostry Dyrektor.  Warto także odnotować, że Rada Rodziców „postawiła” nauczycielom i pracownikom szkoły wyjście do teatru Capitol na sztukę „Pioscenki”.