Ubiegłym tygodniu (3 marca) uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w zabawach językowych poświęconych językowi polskiemu. W różnych miejscach szkoły znajdowały  się  np. kartki z pytaniami dotyczącymi polszczyzny (np. zasad pisowni). Wśród nich były także wskazówki do kolejnych poleceń. Na przerwie śniadaniowej można też było odwiedzić laboratorium językowe oraz przypomnieć sobie specyfikę dialektów języka polskiego. W projekcie brały udział klasy: 1a, 1b, 1c Liceum.

Nauczycielami koordynującymi prace były: p. Joanna Dobiech i p. Joanna Gruszczyńska. (fot. Ł. Magierowski)