W tym roku szkolnym za organizację Festiwalu Serviam (27 stycznia 2023) jest odpowiedzialna klasa 1b i p. Piotr Sołodyna. Podczas piątkowego porannego apelu uczennice tej klasy, Ida Pankiewicz, Zofia Muszyńska i Aniela Przystał, zaprosiły wszystkie klasy w szkole do zorganizowania akcji charytatywnej, którą przedstawią na Festiwalu za dwa miesiące i zaproponowały, żeby w duchu insieme klasy wyborów dokonywały wspólnie.

Poniżej przedstawimy kilka uwag poczynionych przez uczennice:

1) klasy proszone są o wybranie celu akcji, formę pomocy i dwóch koordynatorów, którzy będą zarządzać akcją;

2) propozycje akcji charytatywnych:

– można zorganizować zbiórkę jakichś rzeczy na określony cel w klasie, albo nawet w całej szkole;

– można odwiedzić całą klasą osoby wymagające pomocy, np. podopiecznych fundacji Arka

– można przygotować jakie całodzienne wydarzenie charytatywne dla uczniów całej szkoły;

– można zorganizować zbiórkę pieniędzy na jakiś cel i ją rozpropagować;

– można przygotować jakąś akcję profilaktyczną w szkole;

– można całą klasą zaangażować się w stały wolontariat na jakiś czas określony;

3) Sposób, w jaki będą prezentowane owoce akcji klasowych:

–  podczas spotkania w auli szkolnej 27 stycznia nastąpi podsumowanie akcji wszystkich klas – koordynatorzy opowiedzą zebranym o swoich wysiłkach (3 min. na klasę) i pokażą jej owoce na 3 slajdach.

– klasy proszone są o przygotowanie trzech grafik w formacie a4, które potem będą umieszczone w ramkach na korytarzu. Co ma zostać zawarte w tych materiałach – przedstawienie celu klasowej akcji, kilku zdjęć z realizacji tego charytatywnego dzieła oraz kilku opinii i wrażeń związanymi z akcją (termin przygotowania grafik to 20 stycznia).

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY DLA GOSPODARZY KLAS Z INFORMACJAMI NA TEMAT PROJEKTU.

Podczas apelu uczennice przedstawiły instytucje, z którymi klasy będą mogły wejść we współpracę w celu realizacji swojej akcji. A były nimi: Fundacja L’Arche (Arka), Fundacja Brata Alberta, Fundacja “Przyjazny dom”, Caritas (centrum klubowe), Klubowe Centrum Pozytywka, Fundacja “Evangelium Vitae”, Fundacja Ostoja, Fundacja “Weź pomóż!” i Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta.

Prezentacja z opisem instytucji, przygotowana przez klasę 1b. Wsparcia organizatorom  apelu w kontaktach z instytucjami udzielił p. Robert Ruszczak.