Grono pedagogiczne 2023/2024

607

Co roku publikujemy serię grupowych zdjęć naszych mikrospołeczności i tradycyjni e chcemy to zacząć prezentacją fotografii nauczycieli, wykonanej podczas pierwszej rady pedagogicznej. Zapraszamy na stronę „nauczyciele” (w menu karta LUDZIE) – tam znajdziemy nowe zdjęcie, opis do niego, a także aktualną listę nauczycieli oraz funkcji przez nich spełnianych.