I Dzień Naukowca: Dlaczego fajnie jest być naukowcem?

128

Wspominamy ubiegłotygodniowy I Dzień Naukowca i wystąpienia naszych zdolnych i utalentowanych uczniów, którzy dzielili się ze społecznością uczniowską swoimi pasjami. Przygotowując się do tej imprezy przeprowadziliśmy sondę na korytarzu szkolnym, podczas której zadaliśmy uczniom dwa pytania:
Dlaczego fajnie jest być naukowcem?
W jakiej dziedzinie chcielibyście być supernaukowcami? (sonda)
Odpowiedzi usłyszmy w zamieszczonym materiale wideo. Zapraszamy do obejrzenia!