Jeszcze przed feriami klasa 2a udała się do Muzeum Narodowego we Wrocławiu na lekcję muzealną. Zajęcia, w których nasi uczniowie biorą udział, oprócz dostarczania wiedzy przez wykwalifikowanych historyków sztuki, dają możliwości głębszego zrozumienia tematu, a także stanowić inspirację do dalszych badań lub rozwijania zainteresowań w danej dziedzinie. Uczniów na lekcję zabrała s. Klara Pyza.