Przyrodnicy z klasy 2b po raz kolejny spotkali się o 8:00 w laboratorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, aby wziąć udział w zajęciach praktycznych. Tym razem  zagadnieniami, którymi zajmowali się nasi uczniowie były iloczyn rozpuszczalności, wytrącanie osadu oraz warunki rozpuszczania osadów.