Reakcje utleniania i redukcji, najczęściej spotykane utleniacze oraz właściwości utleniające kwasów były zagadnieniami, o których doświadczalnie przekonywali się w laboratorium  Wydziału Chemii UWr. nasi przyrodnicy z klasy 3b. Uczniom w wyprawie na uniwersytet towarzyszyła p. Małgorzata Wróblewska. (fot. M. Jakubowska / P. Gąssowski)