W miniony piątek odbyło się w Warszawie III Uroczysty Kongres  Polonistów i Bibliotekarzy. Uczestniczyła w nim p. Joanna Dobiech. Podczas kongresu nauczyciele praktycy oraz profesorowie filolodzy z różnych uniwersytetów omawiali problemy, dotyczące nauczania języka polskiego. W zakresie wykorzystywanych w naszej szkole metod i form pracy oraz uwzględniania zagadnień filmowych nasi poloniści  mają się naprawdę czym pochwalić. Okazuje się też, że cały czas w wielu szkołach na języku polskim podstawą jest kreda i tablica. Więc warto docenić, że wyposażenie naszej placówki pozwala na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej.