W piątek 5  października we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym odbył się ogólnopolski konkurs wiedzy dla szkół średnich  pt.. „Milczące lasy Azji.”

Celem konkursu  było promowanie wśród uczniów zagadnień związanych zagrożeniami dla ptaków śpiewających Azji Płd. – Wsch. i metodami zaradczymi, kształtowaniem właściwych postaw ekologicznych i rozwijanie zainteresowań tymi tematami. Konkurs był elementem kampanii pt. „MILCZĄCE LASY-KAMPANIA NA RZECZ PTAKÓW ŚPIEWAJĄCYCH AZJI 2018/2019” której inicjatorem jest EAZA (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów).

Po eliminacjach szkolnych,  w konkursie z naszej szkoły wzięło  udział troje uczniów naszego liceum ogólnokształcącego:  Magdalena Kudlewska z 1C, Bartosz Sobków z 1 B i  Krzysztof Niemczyk z 1A . Do ZOO, nasi uczniowie udali się pod opieką swojego nauczyciela biologii p. Jadwigą Leszczyńską-Kazuro.

Podobnie jak w środę, po  napisaniu testu, w czasie oczekiwania na wyniki, uczniowie i ich opiekunowie  uczestniczyli w karmieniu i pokazie tresury kotików oraz mieli możliwość zobaczyliśmy ZOO od zaplecza. Także i tym razem  odwiedziliśmy oraz poznaliśmy zasadę funkcjonowania kuchni kotików, fok, pingwinów i ryb.