Od 2012 roku na początku września ma miejsce akcja „Narodowe Czytanie” wybranych  utworów literatury polskiej. W tym roku ten dzień przypadł na 4 września, a w naszej szkole fragmenty „Moralności pani Dulskiej” zostały odegrane na porannym apelu przez uczniów kl. 3a Liceum pod kierunkiem. P. Joanny Dobiech. Z kolei uczniowie klasy 3b i klasy 3c  zmierzyli się  z tekstem Gabrieli Zapolskiej już podczas lekcji języka polskiego. Korzystając z pięknej pogody uczniowie wraz z p. Joanną Gruszczyńską czytali fragmenty „Moralności pani Dulskiej” na łonie przyrody – 3b w ogrodzie Ossolineum, 3c w szkolnym wirydarzu. Dyskutowano też o tym, czy dulszczyzna wciąż jest aktualnym zjawiskiem. (fot. Ł. Magierowski / J. Gruszczyńska)