Pierwsze w nowym roku spotkanie grona nauczycieli mieło miejsce podczas spotkania wychowawców. Trzynastu wychowawców i siostra dyrektor, Katarzyna Niemiec, zapoznali się z planem pracy na najbliższy rok oraz omówili główne założenia pracy wychowawczej w nadchodzącym czasie. Spotkania wychowawców odbywają się co najmniej raz w miesiącu.