Po raz kolejny uczniowie klasy 2b udali się aby wziąć udział w zajęciach doświadczalnych. Tym razem tematem przewodnim było „Powietrze i inne gazy”. Młodzi adepci chemii  otrzymywali tlen, wodór, zmętniali wodę wapienną i sprawdzali, jakie właściwości/czynniki mają wpływ na szybkość reakcji. (fot. O. Stefanowska)