Na początku tygodnia roku w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Monika Przybysz pt. „Smartfon w kształtowaniu autowizerunku młodych”. Z ekspertem w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, miały okazje spotkać się wszystkie klasy w trakcie zajęć, a także rodzice podczas prelekcji popołudniowej. Prelegent omówił wiele ciekawych kwestii, które pozwoliły spojrzeć na znane problemy w nowy sposób, min. o zmianach w okresie nastoletnim w komunikacji pod wpływem ekranów, o roli neuroprzekaźników i układzie nagrody w użytkowaniu ekranów (dopaminy, serotoniny, adrenaliny), o korzystaniu z technologii niebieskiego światła LED i jego konsekwencjach, mechanizmach uzależnienia behawioralnego od mediów społecznościowych, ale także o roli nawyków i dobrych praktyk w korzystaniu z urządzeń cyfrowych i zasadach higieny cyfrowej w szkole i w rodzinie. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i rodziców i zainspirowała do zadawania pytań prelegentowi po spotkaniach.