Dnia 29 marca 2021 r. w klasie 1B odbyła się otwarta lekcja fizyki. Lekcja była podsumowaniem mini projektu dotyczącego roli energii w życiu człowieka. Podczas pracy nad projektem uczniowie zdobyli wiedzę nie tylko na temat podstawowych rodzajów energii, pracy i mocy, ale dokonali swoich małych/wielkich odkryć dotyczących jej zastosowań, wykorzystania w codzienności. Zauważyli istotną rolę energii w przypadku metabolizmu organizmów żywych, szczególnie człowieka, w reakcjach chemicznych, transporcie oraz sporcie.

Najważniejsze i – zdaniem uczniów – najciekawsze aspekty tematu, przedstawiono w przygotowanych prezentacjach, które były efektem wielu spotkań, rozmów i dyskusji, odbywających się online także poza lekcjami.

Zasadniczą część lekcji poprzedził, zapraszający do refleksji nad problemem energii we współczesnym świecie, fragment wykładu prof. Kazimierza Bodka, który kilka lat temu został przeprowadzony w ramach cyklu wykładów „Bliżej nauki” w Instytucie Fizyki UJ w Krakowie.

Lekcję przygotowała i przeprowadziła s. Aneta Zbijewska.