Wraz z końcem września wszystkie już klasy dokonały wyboru swoich samorządów. Składy są gotowe do działania i organizacji życia klasowego – życzymy powodzenia!
Na zdjęciach widzimy wybory w klasach 1a i 2b. (fot. P. Skowroński / P. Sołodyna)

Przewodniczący samorządów klasowych:
1a – Anna-Maria Senko
1b – Ala Dec
1c – Amelia Górniak
1d – Ola Unold
2a – Hania Hajduk
2b – Ksenia Iżewska
2c – Eleonora Kowalczyk
3a – Hubert Szumski
3b – Anastazja Olech
3c – Hania Mikos
4a – Łukasz Gajzler 
4b – Marysia Mazur
4c – Zosia Pająk