W ostatni czwartek naszą szkołę odwiedzili członkowie Koła Naukowego Studentów PWT. Jest to efekt podjętego przez nich nowatorskiego projektu „Kościół w służbie społeczeństwu”. Celem tej inicjatywy jest zapoznanie z instytucjami bądź osobami, które poprzez swą działalność formują społeczeństwo w duchu Ewangelii, szerzą wiarę lub w inny sposób wspierają działalność Kościoła w Polsce. Jako pierwsze miejsce wybrano naszą szkołę, ponieważ jak mówi przysłowie „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, zatem poza zwiedzaniem naszego gmachu, również odbyło się przyjemne spotkanie z siostrą dyrektor, Katarzyną Niemiec,, w trakcie którego dyskutowano na temat misji, charyzmatu i efektów kształcenia. Nie obeszło się też bez wątku wiszących doniesieniach o zmianach w systemie oświaty. Niezmierną radością jest dla nas, że Prezesem Koła jest nasz absolwent – Krzysztof Niemczyk, więc tym bardziej liczymy na owocną współpracę między naszymi placówkami edukacyjnymi.