Już w najbliższy poniedziałek zapraszamy do naszej autorskiej audycji na falach Rada Rodzina. 28 marca, o godz. 20:00, zaprezentujemy program pt. „Stracić życie by go nie stracić”, podczas którego będziemy gościć przedstawicieli Fundacji L’Arche. W rozmowie z nimi  będziemy starali dowiedzieć się o działalności Fundacji, celach i misji. Zaptamy naszych gości również o historię, duchowość oraz o skali pomocy, jaką można nieść, chcąc wspierać to piękne dzieło pomocy nie pełnosprawnym. Spotkanie poprowadzą Ewa Stankiewicz, Amelia Pastor i p. Robert Ruszczak. Zapraszamy!