Klasa 2c razem z s. Klarą Pyzą udała się do Muzeum Narodowego we Wrocławiu na lekcję muzealną pod tytułem ,,Sztuka średniowiecza”. Uczniowie zostali oprowadzeni po całym piętrze poświęconym sztuce romańskiej i gotyckiej, gdzie dowiedzieli się mnóstwa przydatnych informacji, np. czym jest tympanon w architekturze, w jaki sposób powstają farby temperowe, oraz jakie atrybuty mają święci na dziełach sztuki. Oprócz tego poznali historie najciekawszych dzieł sztuki w zbiorach naszego muzeum. (tekst o fot. E. Kowalczyk)