To było piąte, ostatnie już, spotkanie spotkanie młodych w ramach międzynarodowego projektu Erasmus Plus. Pięcioro uczniów naszej szkoły – Karolina, Paulina, Emilia, Natalia i Adam – udało się do Finlandii, gdzie po opieką p. Doroty Kuźniewskiej (koordynator projektu) i p. Piotra Sołodyny uczestniczyli w zajęciach.

Tematem kończącej się edycji było „Listen And Discover”, a owocem realizowanego w każdym kraju projektu był przewodnik audio, który w całości miał być zrealizowany przez młodzież. Uczniowie szkół z Polski, Niemiec, Hiszpanii i Włoch pracowali z młodymi Finami z Laitili, miejscowości w południowo-zachodniej części kraju.

Ciekawymi miejscami turystycznymi, nad którymi się koncentrowano przy produkcji przewodnika były: fort Kirkkelina, historyczny dom Walo, kościół św. Michała, historyczna wioska Untamala i zagroda Kuupila. Proces twórczy polegał na odwiedzeniu atrakcji turystycznych, zebraniu ciekawych informacji, napisaniu tekstu do nagrania (w formie dialogu), przetłumaczeniu go na język angielski oraz, w końcu, na nagraniu materiału w dwóch wersjach językowych.

Każdemu spotkaniu w ramach projektu towarzyszyli profesjonalni inżynierowe dźwięku, dlatego audio przewodniki stworzone przez młodzież są przygotowane na najwyższym poziomie.

Spotkania w ramach Erasmusa są doskonałą okazją do ćwiczenia języków obcych, głównie dzięki temu, że uczniowie mieszkają u rodzin gospodarzy. Zajęcia w grupach, przygotowywane materiały (plakaty, scenariusze, prezentacje), gry i zabawy to kolejne, bezcenne, środki do osiągnięcia celu – coraz lepszego posługiwania się językiem angielskim.