Około 15 uczniów naszego Liceum spędza część swoich wakacji na Ukrainie, pomagając
porządkować polskie groby na zapomnianych cmentarzach. W poniedziałek, 8 lipca, odbyło się uroczyste rozesłanie wolontariuszy. Ponad 1000 osób zebrało się pod gmachem Urzędu Wojewódzkiego, by rozjechać się do naszych wschodnich sąsiadów, gdzie w wielu miejscach będą kontynuować dzieło prowadzone przez Fundację Studio Wschód. Młodych ludzi przemawiali, między innymi, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, minister Andrzej Dera oraz Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk. Nasi uczniowie realizują swój wolontariat pod opieką s. Klary Pyzy.